Grossmeister

Die Großmeister des Eishin Ryu vom Begründer der Schule bis zum amtierenden 22. Großmeister, nach dem 7. Großmeister ist die Stielrichtung benannt:

 

1.   Hayashizaki Jinsuke Minamoto Shigenobu

2.   Tamiya Heibei Narimasa

3.   Nagano Muraku Nyudo

4.   Momo Gumbei Mitsushige

5.   Arikawa Shozaemon Munetsugu

6.   Banno Denemon no Jo Nobusada

7.   Hasegawa Mondonosuke Eishin

8.   Arai Seitetsu Seishin

9.   Hayashi Rokudayu Morimasa

10. Hayashi Yasudayu Seisho

11. Oguro Motoemon Kiyokatsu

12. Hayashi Masu no Jo Masanari

13. Yoda Manzo Takakatsu

14. Hayashi Yadayu Masataka

15. Tanimura Kame no Jo Takakatsu

16. Goto Masasuke

17. Oe Masamichi

18. Hogiyama Namio

19. Fukui Harumasa

20. Kono Hyakuren

21. Fukui Torao

22. Ikeda Takashi Seiko